Edyta Klimek

trener pływania II klasy
Licencja PZP - TS-000660

Marzena Zielińska

instruktor pływania